Hỏi đáp về thủ tục hải quan liên quan đến nhập khẩu từ kho ngoại quan

 Hỏi:
Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu hàng từ kho ngoại quan Đồng Nai do người nước ngoài mua hàng từ công ty Việt Nam sản xuất và ký gửi tại kho ngoại quan. Sau đó người nước ngoài bán lại doanh nghiệp trong nước có được không? Xin hỏi thủ tuc công ty chúng tôi muốn nhập khẩu từ kho ngoại quan như vậy theo loại hình gì? Thuế nhập khẩu là bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:
Chúng tôi xin được trả lời như sau:
        Căn cứ khoản 3 Điều 25 Điều 25 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm: “a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan chờ xuất khẩu;
b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất;
c) Hàng hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tái xuất khẩu.”
Trường hợp người nước ngoài mua hàng hoá tại Việt Nam sau đó gửi Kho ngoại quan để bán vào thị trường trong nước là không được phép thực hiện.

Trân trọng!