Tem và tiền cổ đã hết giá trị lưu hành có phải khai báo hải quan không?

Hỏi:
Em chuẩn bị về nước. Em sưu tập được khá nhiều tem và tiền xưa đã hết giá trị lưu hành. Vậy em có phải khai báo hải quan không. thủ tục và lệ phí thế nào? Em cảm ơn

Trả lời:
Chúng tôi xin được trả lời như sau:
Căn cứ khoản 1 mục II phần B Thông tư 48/206/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 quy định: “Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và mã HS quy định tại điểm b khoản 1 mục I phần B (các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam).”
Điểm b khoản 1 mục I phần B Thông tư trên gồm:

TT
Mô tả hàng hóa
Mã số HS
b.
Các loại văn hóa phẩm thuộc diện cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam bao gồm:
- Các loại ấn phẩm (sách, báo, tạp chí, tranh, ảnh, lịch…)
4901; 4902; 4903
4904; 4905; 4906
4909; 4910; 4911

Do đó, nếu mặt hàng Tem và tiền xưa đã hết giá trị lưu hành nếu không thuộc các loại cấm nhập khẩu nêu trên và không phải là đồ cổ, cổ vật thì được phép nhập khẩu. Cá nhân phải khai báo với cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh và kê khai nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT theo quy định.

Trân trọng!