Thủ tục hải quan khi nhập khẩu thực phẩm chức năng từ Mỹ

Hỏi:
Tôi muốn mua khoảng 5 lọ thực phẩm chức năng về xương khớp từ Mỹ và nhập khẩu về Việt Nam. Giá trị đơn hàng của tôi khoảng 30$ tương đương hơn 600.000 đồng Việt Nam. Xin cho tôi hỏi, tôi phải đóng bao nhiêu tiền thuế? Xin cảm ơn.

Trả lời:
Xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
- Trường hợp Công ty nhập khẩu lô hàng theo đường chuyển phát nhanh:
Căn cứ Điều 1 Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh có giá trị từ 1.000.000 đồng (một triệu đồng) trở xuống được miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng.”
Do đó, nếu nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh thì sẽ được miễn thuế NK, thuế GTGT nếu trị giá hàng hoá dưới 1.000.000 đồng.
- Trường hợp nhập khẩu qua các đường khác: thì tuỳ theo mặt hàng có thành phần cấu tạo cụ thể mà căn cứ vào Biểu thuế XNK ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính mà có mã HS và thuế suất NK phù hợp.
Cách tính thuế như sau:
Trị giá tính thuế = 600.000 đồng
Thuế nhập khẩu = Trị giá tính thuế x Thuế suất thuế NK
Thuế GTGT = (Thuế NK + Trị giá tính thuế) x Thuế suất thuế GTGT
Trân trọng!