Thủ tục hải quan liên quan đến nhập khẩu hàng máy nén lạnh?

Hỏi:
Xin cho biết công ty tôi phải làm như thế nào trong trường hợp sau : Công ty tôi ở Long An, nhập hàng từ Đài Loan về, người nhập khẩu làm thủ tục ở Chi cục hải quan hàng đầu tư TP.Hồ Chí Minh, nhưng cảng nhập hàng và người nhận hàng ở Hà Nội, vậy phải làm thế nào trong trường hợp này. (hàng này nhập về để bảo hành)

Trả lời:
Xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:
Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng để bảo hành như trường hợp trên thì phải mở tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh (NKD01). Do trường hợp này không thuộc đối tượng được làm thủ tục chuyển cửa khẩu nên bắt buộc Công ty phải làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan có Cảng mà hàng hoá nhập khẩu về sau khi hoàn thành thủ tục Hải quan thì chuyển hàng về Long An để sử dụng.

Trân trọng!