Thủ tục khai báo khi mang tiền trên 5000$?

Hỏi:
Xin chào, Tôi hiện đang làm việc tại Hàn Quốc, Sắp tới tôi về Việt Nam nghỉ hè và dự định mang theo 7000$. Theo quy định thì tôi cần phải khai báo hải quan mà không chịu bất kỳ chi phí nào nên tôi dự định sẽ khai báo tại hải quan Việt Nam.. Tuy nhiên chưa thấy hướng dẫn cụ thể nào về thủ tục khai báo này. Tôi muốn hỏi các thủ tục cũng như giất tờ cần thiết khi khai báo? Liệu tôi có cần mang theo giấy tờ chứng thực chẳng hạn như chứng minh thu nhập hay nguồn gốc số tiền? Nếu khai báo thì khai báo theo mẫu nào?

Trả lời:
Chúng tôi xin được trả lời như sau:
Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN ngày 12/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định:“Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh
1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:
a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).
2. Trường hợp cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt bằng hoặc thấp hơn mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.
3. Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như séc du lịch, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán và các loại giấy tờ có giá khác.”
Do đó, trường hợp Cá nhân nhập cảnh có mang ngoại tệ nhiều hơn định mức quy định nêu trên (5.000 USD) thì phải khai trên tờ khai nhập cảnh cho Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục nhập cảnh.
Đề nghị Cá nhân khi nhập cảnh thực hiện việc mang theo ngoại tệ đúng theo quy định tại hướng dẫn nêu trên không cần phải mang theo các giấy tờ chứng minh thu nhập hay nguồn gốc tiền mang về vượt định mức.
Trân trọng!