Vật dụng mang theo khi nhập cảnh sân bay quốc tế Nội Bài

Hỏi:

Kính gửi báo Hải Quan .Em là sinh viên hiện đang sinh sống ở Hà Nội .Em có 1 anh trai hiện đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Sắp tới có về Việt Nam ăn tết quê hương .em có nhờ anh mua giúp em 1 chiếc điện thoại di động bên đó .Khoảng 6 triệu VNĐ.(đã qua sử dụng) .Em xin hỏi em có phải đóng thuế không ạ ? Nếu có mức thuế là bao nhiêu ? Mỗi cá nhân được mang tối đa bao nhiêu thiết bị điện tử kèm theo? Xin cho em biết chi tiết cụ thể, nhất là về quy định dành cho thiết bị điện tử mang theo. Trân trọng cảm ơn quý báo.

Trả lời:
Chúng tôi xin được trả lời như sau:
- Căn cứ Thông tư 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/07/2012 thì mặt hàng Điện thoại di động đã qua sử dụng chỉ được phép nhập khẩu với điều kiện điện thoại di động thông minh (smart phone) có thời hạn kể từ ngày sản xuất đến ngày mở Tờ khai Hải quan không quá 01 năm.
 - Căn cứ Điều 6 Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ Quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu miễn thuế thì: “1. Định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, và 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này được quy định như sau :
a) Đối với rượu, nếu người nhập cảnh mang nguyên chai, bình, lọ, can (sau đây viết tắt là chai) có dung tích lớn hơn không quá 01 (một) lít so với định mức quy định thì được miễn thuế cả chai; nếu có dung tích vượt quá định mức nói trên thì phải nộp thuế cho phần vượt theo quy định của pháp luật.
b) Đối với thuốc lá điếu, xì gà, người nhập cảnh chỉ được mang theo đúng định mức miễn thuế; nếu mang vượt định mức miễn thuế thì phần vượt phải được tạm gửi tại kho của Hải quan cửa khẩu và nhận lại trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.
c) Đối với quần áo, đồ dùng, các vật phẩm khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân, người nhập cảnh được mang theo với số lượng, chủng loại hợp lý, phù hợp với mục đích chuyến đi.
2. Trường hợp hành lý của người nhập cảnh vượt quá định mức được miễn thuế thì phần vượt này được coi là hàng hoá nhập khẩu, phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng hoá nhập khẩu, pháp luật về thuế. Người nhập cảnh được chọn vật phẩm để nộp thuế trong trường hợp hành lý mang theo gồm nhiều vật phẩm.
3. Trường hợp phần vượt định mức hành lý miễn thuế của người nhập cảnh phải nộp thuế, nhưng nếu tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 (năm mươi nghìn) đồng Việt Nam thì cũng được miễn thuế.
4. Người nhập cảnh dưới 18 tuổi không được hưởng định mức miễn thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”
Khi nhập cảnh về Việt Nam thì hành lý được miễn thuế theo quy định như trên. Nếu trị giá, số lượng của hành lý vượt quá quy định thì phải khai báo và nộp thuế theo quy định.
Do đó, nếu khi nhập cảnh chỉ được mang theo đồ điện tử mỗi thứ 01 cái phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân. Số vượt quá thì phải kê khai nộp thuế đối với số lượng vượt này. Và phải khai báo với cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh.
- Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
- Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007).
- Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2014 ban hành theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thì mặt hàng:
+ Mặt hàng Điện thoại di động như công ty mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS 8517.12.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường là 0%, thuế GTGT: 10%.
Lưu ý, căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
+ Trị giá tính thuế = Trị giá khai báo * tỷ giá
+ Thuế NK = 0 đồng.
+ Thuế GTGT = (Trị giá tính thuế + 0 đồng)* 10%

Trân trọng!